Close

BMO Tunnelsikring AS
·
Magnusvegen 16, 5262 Arnatveit
·
·

Om Bmo

BMO Tunnelsikring AS

BMO Tunnelsikring AS er en landsdekkende entreprenør med hovedkontor i Bergen. BMO Tunnelsikring AS ble etablert i 2010 og Bever Holding AS er hovedaksjonær. Hovedsegmentet er tunnel- og bergsikring.

BMO Entreprenør AS opparbeidet seg først erfaring på dette området gjennom noen år, men disse oppdragene leveres nå av BMO Tunnelsikrings ledelse og mannskaper. Innenfor deres fagområder har BMO Tunnelsikring AS opparbeidet solid kompetanse og en utstyrspark som er tilpasset de oppdragene de utfører. Våre medarbeidere er spesialister med lang erfaring innen fagområdet. Vi er ca 70 ansatte og omsatte i 2015 for i overkant av 125 mill. kr.

Målsetting

Vår målsetting er at vi skal ha fornøyde kunder som ønsker å bruke oss flere ganger. Vi satser spesielt på kvalitetssikring i alle ledd, samt HMS-arbeid ute på anleggene våre.

HMS

For å ivareta sikkerheten på best mulig måte har vi utarbeidet en egen HMS-, kvalitet- og sikkerhetspolitikk, som ligger til grunn i alt arbeid vi utfører.

Vårt overordnede mål er at alle prosjekter skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å oppnå dette legges det vekt på at anlegg planlegges, organiseres og kontrolleres ihht. regler i «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser».

Vårt HMS-system er et hovedinstrument i dette arbeidet. Sammen med relevante lover og forskrifter danner HMS-systemet vårt et regelverk, som alle delaktige i prosjektene våre forplikter seg til å følge.

Søsterselskaper

BMO Tunnelsikring AS er en del av et konsern og har fire søsterselskaper. Selskapene arbeider tett sammen, for å best mulig kunne etterleve dagens krav fra forskjellige oppdragsgivere og fremstå som en komplett leverandør. Du kan lese mer om våre søsterselskaper ved å trykke på de forskjellige fanene under.