Våre prosjekter

Rehabilitering, oppgradering- og vedlikeholdskontrakter

11.2020 – 06.2022

Oppgradering Fv. 848 Ibestadtunnelen, Ibestad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Tunneloppgradering iht. tunnelsikkerhetsforskriften, inkl. fjellsikring, vann- og frostsikring, ny drenering og trekkerør / kabler / kummer i grøftebunn, sprengning av havarilomme og nisjer for tekniske bygg, oppføring av 3 tekniske bygg. Innmåling og scanning. Demontering av elektroanlegg, levering og montering av fordelingstavler, belysning, tunnelvifter, SRO-anlegg og øvrige installasjoner i underentreprise. Trafikkavvikling i egenregi.

01.2020 – 04.2021

Tunnelrehabilitering Fv. 49 Haukanestunnelen, Samnanger kommune, Vestland fylkeskommune

Tunnelrehabilitering iht. tunnelsikkerhetsforskriften, inkl. bergsikring, vann- og frostsikring, ny drenering, vannledning og trekkerør / kabler / kummer i grøft. Innmåling og scanning. Demontering av elektroanlegg. Montering av belysning. Montering av SRO-anlegg og øvrige installasjoner i underentreprise. Trafikkavvikling i underentreprise.

08.2018 – 03.2020

Tunneloppgradering E16 Langhelle- og Beitlatunnelen , Vaksdal kommune, Statens vegvesen Region Vest

Tunneloppgradering iht. tunnelsikkerhetsforskriften, inkl. vann- og frostsikring og sprengning av nisjer for vifter, kum utvidelser og øvrige installasjoner. Innmåling og scanning. Demontering av elektroanlegg. Trafikkavvikling i underentreprise.

01.2018 – 12.2019

Tunnelvedlikehold Troms 2018-2019, Troms, Statens vegvesen Region nord

Fjellsikring og vann- og frostsikring i tunneler.

02.2017 – 05.2018

Tunnelrehabilitering RV 555 Lyderhornstunnelen, Bergen, Statens Vegvesen Region Vest

Tunnelrehabilitering med strossing, montering av vann- og frostsikring, asfaltering og betongsprøyting. Sikringsarbeider.