For leverandører

BMO Tunnelsikring AS har retningslinjer for alle sine leverandører i tillegg til miljøkrav. For leverandører av tjenester ønsker vi uoppfordret utfylt og tilbakelevert egenerklæring for underentreprenører.

Faktura:
BMO Tunnelsikring AS har tatt i bruk elektronisk faktura for å effektivisere fakturabehandlingen. I prioritert rekkefølge ønskes faktura sendt til oss på følgende måte:

  • Elektronisk faktura i EHF-format til vårt organisasjonsnummer 995 288 621. BMO Tunnelsikring AS er registrert i ELMA registeret.
  • E-post til: post@tunnelsikring.no

Faktura skal alltid være merket med vårt prosjektnummer, 4- sifret og med bestillers navn. Faktura som ikke er merket vil bli returnert.
Faktura må faktureres med en faktura per prosjekt.