OM OSS

OM BMO TUNNELSIKRING AS

BMO Tunnelsikring AS ble etablert i år 2011 og er i dag en landsdekkende entreprenør som satser innenfor samferdsel. BMO Tunnelsikring AS er en del av BMO konsernet, der Bever Holdning AS er vårt morselskap. Vi har hovedkontor i Arna, utenfor Bergen.

BMO Tunnelsikring AS påtar seg oppdrag innenfor rehabilitering og oppgradering av tunneler etter tunnelsikkerhetsforskriften. Dette omfatter grunnarbeid, bergsikring, vann- og frostsikring og elektroarbeider, hovedsakelig i samferdselstunneler. Vi påtar oss også ulike driftsavtaler for kundegruppen vår. Våre medarbeidere er spesialister med lang erfaring innen fagområdet og utviser stor grad av fleksibilitet i utførelsen av oppdragene.

Kundegruppen vår er hovedsakelig offentlige oppdragsgivere som Statens Vegvesen og fylkeskommuner.

Målsetning:
Bli landsdekkende entreprenør innen både oppgradering og drifting av samferdselstunneler.