Tjenester

 • Sprengning

 • Elektroinstallasjoner

 • Grunnarbeider

 • Bergsikring

 • Vann & frostsikring

 • Betongsprøyting

 • Brannsikring av PE-skum

 • Landmåling & 3-D skanning

 • Drift og vedlikehold av tunneler

Sprengning

I forbindelse med oppgradering og sikring av eksisterende tunneler er det ofte behov for utvidelse av profilet, etablering av nisjer for tekniske bygg, samt stedvis strossing for å oppnå tilstrekkelig høyde i tunnelen. Dette er arbeid vi har god erfaring med, og som vi har utført i ett stort antall tunneler. Vi har utstyr som er tilpasset dette formålet.

Elektroinstallasjoner

Ved oppgradering av tunneler utføres arbeider som montering av ny belysning, nye skilter, skap, vifter og bommer og installering av tekniske bygg.

Bergsikring

Vi utfører rensk og sikring av tunneler og skjæringer.

 • Manuell og maskinell rensk
 • Bolting
 • Montering av sikringsnett
 • Sikring med sprøytebetong

Vann & frostsikring

Montering av PE-skum og membran for å hindre drypp, vann og is i kjørebanene er vanlige tiltak som blir utført under oppgraderinger. Vi har en maskinpark som er spesialtilpasset for dette arbeidet, samt mannskap som har svært lang erfaring innen faget.

Landmåling & 3-D skanning

Utsetting av prosjekterte data, innmålinger av utført arbeid og skanning av tunnelprofilet er arbeider vi har kompetanse på. Pr. nå har vi én stikningsleder i firmaet, men da det stadig stilles strengere krav til presisjon og dokumentasjon på utført arbeid er dette et av de fagområda vi ønsker å satse mer på fremover.